Platební a storno podmínky letního sportovního kempu s Krpalek Academy

Úvod 
1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb a pobytů na sportovních akcích učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a pobytů a pořadatelem Krpalek Academy – BLK Slavia Praha, z.s.

2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky (ceny pobytu). 

3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou pořadateli (tzn. BLK Slavia Praha z.s.)

4. Pořadatel (BLK Slavia Praha, z.s.) si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50 % z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se pořadatel a objednavatel jinak. 

5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek. 

6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká pořadateli (BLK Slavia Praha, z.s.) povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část. ​​

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta 
1. Do 14 dnů od registrace zaplatit zálohu 50 % z ceny, následně do 15. 5. 2024 uhradit doplatek.

2. Zrušení do 15. 5. 2024 je bez storno poplatku.

3. Při zrušení od 15. 5. 2024 do 1. 8. 2024 je účtován storno poplatek 50 % z ceny objednávky.

4. Při zrušení od 1. 8. 2024 a později, je storno poplatek již 100 % z ceny objednávky.

5. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu. 

6. Storno poplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem pořadateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.  

Odstupné lze účtovat v případě, kdy zákazník odstoupí od přihlášeného pobytu podle § 2533 odst. 1 občanského zákoníku. Jde typicky o případy, kdy zákazník zájezd zruší z důvodů na své straně, aniž by BLK Slavia Praha, z.s porušili nebo nesplnili závazky k pobytu. Pokud host (zákazník) za sebe sežene náhradu na zrušený pobyt, storno se neplatí.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu – jiný turnus pokud je k dispozici. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty, rodiny a děti účastnící se všech pobytů organizovaných BLK Slavia Praha, z.s.    

V případě storna v souvislosti s onemocněním COVID-19  
V případě zrušení rezervace v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nařízená karanténa, pozitivní test) ze strany hosta platí storno podmínky stejné jako při jakémkoliv jiném onemocnění, viz výše storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ze strany hosta. V případě vládních nařízení, které omezují ubytovací služby, si ubytovatel případné storno poplatky nenárokuje.  ​

Závěrečná ustanovení 
1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 15. října 2023. 

2. Vztahy mezi objednatelem a pořadatelem seřídí ustanovením těchto storno podmínek. 

3. Storno podmínky se vztahují pouze na písemné objednávky – přihlášky na webu nebo e-mailem. 

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail). 

5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy (příp. odeslané přihlášky na konkrétní pobyt) mezi BLK Slavia Praha (hostem).  

Doporučení pojištění storna zájezdu 
Na všechny pobyty organizované BLK Slavia Praha, z.s. důrazně doporučujeme uzavřít pojištění storna zájezdu, a to i pro případ onemocnění Covid 19.

Přidej se k nám do klubu

Jak to bude probíhat?

Vyber si z rozvrhu svoji tréninkovou skupinu, proklikem vyplň formulář a je to.

Pokud ale stále váháš, napiš nám na info@krpalekacademy.cz a přijď si to prostě jen vyzkoušet. Těšíme se na tebe!

Rozvrh a registrace

Partneři Krpalek Academy

Kontakty

Krpalek Academy

Email: info@krpalekacademy.cz
Petr Lacina (tréninky): +420777071215
Eva El Bourkhissi (ostatní):
+420778544277

Fakturační údaje

Krpalek Academy z.s.
IČ:
17665914
DIČ: CZ17665914
Číslo účtu: 17665914/0600

Hala

Sportovní Areál Rokytka
www.sarokytka.cz
Hloubětínská 1156
198 00, Praha 14

Adresa