Platební a storno podmínky příměstských táborů v Krpalek Academy

Platební a storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace akce ze strany objednavatele
Do 14 pracovních dnů od registrace zaplatit zálohu ve výši 50 % z ceny.Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace účasti na příměstských táborech učiněné mezi objednatelem a pořadatelem Krpalek Academy z.s. dále jen pořadatel.

1. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

2. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou pořadateli.

3. Při zrušení více než 5 dní před zahájením akce je bez storno poplatku.

4. Při zrušení méně než 5 dní před zahájením akce je účtován storno poplatek 50 % z ceny objednávky.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem pořadateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
V případě zrušení akce, u které byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, pořadatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
Odstupné lze účtovat v případě, kdy zákazník odstoupí od přihlášeného víkendu podle § 2533 odst. 1 občanského zákoníku. Jde typicky o případy, kdy zákazník účast zruší z důvodů na své straně, aniž by pořadatel porušili nebo nesplnili závazky k pořádání. Pokud host (objednavatel) za sebe sežene náhradu na zrušený víkend, storno se neplatí.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu – jiný víkend, pokud je k dispozici. Tyto storno podmínky jsou platné pro všechny osoby, které se účastní všech akcí pobytů organizovaných pořadatelem

V případě storna v souvislosti s onemocněním COVID-19  
V případě zrušení rezervace v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nařízená karanténa, pozitivní test) ze strany hosta platí storno podmínky stejné jako při jakémkoliv jiném onemocnění, viz výše storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ze strany hosta. V případě vládních nařízení, které omezují pořádání akcí, si organizátor případné storno poplatky nenárokuje.

Závěrečná ustanovení
1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 10. března 2024.

2. Vztahy mezi objednatelem a pořadatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.

3. Storno podmínky se vztahují pouze na písemné objednávky – přihlášky na webu nebo e-mailem.

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany pořadatele i objednatele pouze písemně (e-mail).


Doporučujeme pojištění storna.
Na všechny víkendy a pobyty organizované Krpalek Academy z.s. důrazně doporučujeme uzavřít pojištění storna, a to i pro případ onemocnění Covid 19.  

Přidej se k nám do klubu

Jak to bude probíhat?

Vyber si z rozvrhu svoji tréninkovou skupinu, proklikem vyplň formulář a je to.

Pokud ale stále váháš, napiš nám na info@krpalekacademy.cz a přijď si to prostě jen vyzkoušet. Těšíme se na tebe!

Rozvrh a registrace

Partneři Krpalek Academy

Kontakty

Krpalek Academy

Email: info@krpalekacademy.cz
Petr Lacina (tréninky): +420777071215
Eva El Bourkhissi (ostatní):
+420778544277

Fakturační údaje

Krpalek Academy z.s.
IČ:
17665914
DIČ: CZ17665914
Číslo účtu: 17665914/0600

Hala

Sportovní Areál Rokytka
www.sarokytka.cz
Hloubětínská 1156
198 00, Praha 14

Adresa