Platební a storno podmínky sportovních a judistických víkendů v Krpalek Academy

Úvod 
1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace účasti na sportovních a judistických víkendech učiněné mezi objednatelem a pořadatelem Krpalek Academy – BLK Slavia Praha, z.s. dále jen pořadatel.

2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou pořadateli.

4. V případě zrušení akce, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace akce ze strany hosta 
1. Do 3 pracovních dnů od registrace zaplatit zálohu 100 % z ceny.

2. Zrušení do 5 dní před akcí je bez storno poplatku.

3. Při zrušení později než 5 dní před akcí je účtován storno poplatek 50 % z ceny objednávky.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem pořadateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Odstupné lze účtovat v případě, kdy zákazník odstoupí od přihlášeného víkendu podle § 2533 odst. 1 občanského zákoníku. Jde typicky o případy, kdy zákazník účast zruší z důvodů na své straně, aniž by pořadatel porušili nebo nesplnili závazky k pořádání. Pokud host (objednavatel) za sebe sežene náhradu na zrušený víkend, storno se neplatí.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu – jiný víkend, pokud je k dispozici. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty, rodiny a děti účastnící se všech pobytů organizovaných pořad

V případě storna v souvislosti s onemocněním COVID-19  
V případě zrušení rezervace v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nařízená karanténa, pozitivní test) ze strany hosta platí storno podmínky stejné jako při jakémkoliv jiném onemocnění, viz výše storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ze strany hosta. V případě vládních nařízení, které omezují pořádání akcí, si organizátor případné storno poplatky nenárokuje.

Závěrečná ustanovení 
1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 13. prosince 2022.

2. Vztahy mezi objednatelem a pořadatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.

3. Storno podmínky se vztahují pouze na písemné objednávky – přihlášky na webu nebo e-mailem.

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany pořadatele i objednatele pouze písemně (e-mail).


Doporučujeme pojištění storna.
Na všechny víkendy a pobyty organizované Krpalek Academy – BLK Slavia Praha, z.s. důrazně doporučujeme uzavřít pojištění storna, a to i pro případ onemocnění Covid 19.   

Přidej se k nám do klubu

Jak to bude probíhat?

Už víš, že se k nám chceš přidat? Tak si vyber kategorii, vyplň formulář a je to.

Pokud ale stále váháš, napiš nám na info@krpalekacademy.cz a přijď si to prostě jen vyzkoušet. Těšíme se na tebe!

Partneři Krpalek Academy

Kontakty

Krpalek Academy

Email: info@krpalekacademy.cz
Telefon: +420777071215

Fakturační údaje

BLK Slavia Praha
IČ:
26570076
DIČ: CZ 26570076
Číslo účtu: 6207621389/0600

Hala

Sportovní Areál Rokytka
www.sarokytka.cz
Hloubětínská 1156
198 00, Praha 14

Adresa

© 2023 Krpálek Academy - Všechna práva vyhrazena